Τέταρτο
Δεν υπάρχουν σχόλια 32 Προβολές

ΤΟΠΣΑ «Ήλιος»: Απασχόληση και εκπαίδευση στο χώρο της ενέργειας

screenshot_helios

Με την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου (ΤΟΠΣΑ) «Ήλιος» για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Το ΤΟΠΣΑ υλοποιήθηκε από την ομώνυμη Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ήλιος», την οποία αποτελούν το Τεχνικό Επιμελητήριο / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ο Δήμος Ερυμάνθου, ο Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων, με το συντονισμό της εταιρείας Διαδικασία Α.Ε.

Κεντρικός στόχος του ΤΟΠΣΑ «Ήλιος» που ξεκίνησε το 2013 ήταν η εκπαίδευση και απασχόληση ανέργων της περιοχής στην κατασκευή εγκαταστάσεων και σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο καταρτίστηκαν 100 άνεργοι, μηχανικοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ αντίστοιχων ειδικοτήτων, τεχνίτες και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διέθεταν πτυχίο σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ σε τεχνικά αντικείμενα. Μέρος αυτών των ανέργων έχει ήδη προχωρήσει στο επόμενο βήμα στην αγορά εργασίας, είτε με την πρόσληψή τους, είτε με την έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος.

Παράλληλα τα στελέχη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης βρίσκονται στη διάθεση τόσο των ανέργων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, όσο και στο σύνολο των ενδιαφερόμενων επιστημόνων και επαγγελματιών του χώρου της ενέργειας για την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένης πληροφόρησης. Για το σκοπό αυτό, με τη συνεργασία επιστημόνων από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Πανεπιστήμιο Πατρών, δημιουργήθηκε ο δικτυακός τόπος www.helios-elearning.com, όπου έχει αναρτηθεί ένα επιστημονικά ολοκληρωμένο και επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, με τη μορφή εγχειριδίων και μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν όλοι δωρεάν με μια απλή εγγραφή.Σχετικά με τον αρθρογράφο:
Έχει γράψει 3583 Άρθρα

Στο tetartopress.gr φιλοξενούνται καθηµερινά απόψεις και θέµατα για τις τέχνες, το περιβάλλον, τα ταξίδια, την ιστορία, την ανάδειξη της δηµιουργικότητας και της πρωτοτυπίας, ιδέες για τον ελεύθερο χρόνο αλλά και σχολιασµός επιλεγµένων στιγµών της επικαιρότητας. Ένα ηλεκτρονικό περιοδικό που σκοπό έχει να δώσει µια κριτική µατιά σε θέματα με πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top