Τέταρτο
Δεν υπάρχουν σχόλια 75 Προβολές

Επιστολή Διαμαρτυρίας κρατούμενων σπουδαστών των φυλακών Κορυδαλλού για μεταγωγές

20170503120833_img_08201493803236-1024x683
Φωτογραφία: Nikos Libertas / SOOC

Φωτογραφία: Nikos Libertas / SOOC


Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας εξέδωσαν σπουδαστές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και ΙΕΚ των φυλακών Κορυδαλλού εκφράζοντας την ανησυχία και τη διαμαρτυρία τους για την προσπάθεια αποδόμησης της επιμόρφωσης και διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις φυλακές μέσω μεταγωγών των σπουδαστών σε άλλα καταστήματα κράτησης.

Η επιστολή διαμαρτυρίας έχει ως εξής:

Με έκπληξη και απορία εμείς οι σπουδαστές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και ΙΕΚ των φυλακών Κορυδαλλού, παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες μία προσπάθεια από την πλευρά της καινούργιας διοίκησης της φυλακής και της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να μεταγάγονται σπουδαστές παρόλο που αυτό απαγορεύεται ρητά από το νόμο 2776/99 του άρθρου 33 του Σωφρονιστικού Κώδικα, παράγραφος 9.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι κινήσεις αυτές οφείλονται σε έλλειψη πληροφόρησης από τους αρμόδιους φορείς καθώς ΙΕΚ γραφιστικής –  σκίτσου δεν λειτουργεί σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας και αυτόματα συμπεραίνει κανείς ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του. Το δικαίωμα της δια βίου μάθησης είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και αφορά βεβαίως και τους τροφίμους των φυλακών.
Με αυτό το τρόπο αφαιρείται το μοναδικό μέσο επανένταξης που λειτουργεί, καθώς στις α­σφυ­κτι­κά κλει­στές φυ­λα­κές που δεν εκ­πλη­ρούν κα­νέ­να ρό­λο αλ­λά συ­νι­στούν βα­σα­νι­σμό, η εκ­παί­δευ­ση των κρα­του­μέ­νων και οι ά­δειες α­νοί­γουν πα­ρά­θυ­ρα ε­πι­κοι­νω­νίας, α­πο­φορ­τί­ζουν τον κρα­τού­με­νο α­πό τα δει­νά του ε­γκλει­σμού και λει­τουρ­γούν  ως δίαυ­λος προ­ε­τοι­μα­σίας για την κοι­νω­νι­κή ε­πα­νέ­ντα­ξη, ενώ ταυτόχρονα πε­ριο­ρί­ζει τη χρή­ση βίας και πα­ράλ­λη­λα συμ­βάλ­λει ση­μα­ντι­κά στον ε­ξαν­θρω­πι­σμό της φυ­λα­κής, κα­θώς ο κρα­τού­με­νος γε­μί­ζει το νε­κρό χρό­νο του.

Με την παρούσα ανακοίνωση εκφράζουμε την ανησυχία και τη διαμαρτυρία μας για την προσπάθεια αποδόμησης της επιμόρφωσης και διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις φυλακές και ζητάμε άμεσα με εφαρμοστεί συγκεκριμένη νομοθεσία, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, που απαγόρευε τη μεταγωγή του εκπαιδευόμενου σε άλλο κατάστημα κράτησης.

Tagged with:


Σχετικά με τον αρθρογράφο:
Έχει γράψει 3658 Άρθρα

Στο tetartopress.gr φιλοξενούνται καθηµερινά απόψεις και θέµατα για τις τέχνες, το περιβάλλον, τα ταξίδια, την ιστορία, την ανάδειξη της δηµιουργικότητας και της πρωτοτυπίας, ιδέες για τον ελεύθερο χρόνο αλλά και σχολιασµός επιλεγµένων στιγµών της επικαιρότητας. Ένα ηλεκτρονικό περιοδικό που σκοπό έχει να δώσει µια κριτική µατιά σε θέματα με πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RELATED ARTICLES

Back to Top