Τέταρτο
87 Προβολές

1841: Ο καινούριος μας σερίφης


∆εν ήταν χαµένη στην έρηµο η Πάτρα ποτέ, δεν ήταν περιτριγυρισµένη από κάκτους και ληστές που φορούσαν σοµπρέρο ή καουµπόυδες που κουβαλούσαν σιδερικά. ∆εν ήταν πόλη της Άγριας ∆ύσης. Ήταν όµως άγρια πόλη. Όπου στις 22 Νοεµβρίου του 1841 η εφηµερίδα Μίνως λιβανίζει τον καινούριο µας σερίφη που θα µας γλυτώσει από τους παρείσακτους φαυλόβιους:Κατ’ αὑτὰς διωρίσθη διὰ Β. Ἐγκρίσεως δηµοτικὸς Ἀστυνόµος τῆς πόλεώς µας ο Κ. Γ. Φραγκῖσκος· συγχαίροντες αὐτὸν διὰ τὸν διορισµὸν τοῦτον, δὲν ἀµφιβάλλοµεν, ὅτι θέλει δικαιώσει τοῦ κοινοῦ τὰς ἐλπίδας διὰ τοῦ ἐγνωσµένου ζήλου, τῆς δραστηριότητος, καὶ τῆς ἐπιµελείας του, καὶ ὅτι θέλει ἐπιστήσει τὴν προσοχὴν του εἰς τὸ νὰ ἐπαναφέρῃ τὴν εὐταξίαν καὶ τὴν ἀσφάλειαν εἰς τὴν πόλιν µας, καὶ ν’ ἀπωθήσῃ µακρὰν τὰ κακεντρεχῆ ἐκεῖνα ὄργανα, ὅσα, συνελθόντα ἐνταῦθα, ἔφεραν µεθ’ ἑαυτῶν, καὶ ἐξασκοῦν τὴν διαφθορὰν, περιστρεφοµένην εἰς κλοπὰς, φόνους καὶ ἄλλας ἀθεµίτους πράξεις, ὁποίας ἡ παρελθοῦσα περίοδος µᾶς ἐπαρουσίασεν ὄχι ὀλίγας, λαβούσας χώραν δι’ ἀπειρίαν.

Ὁ Κ. Φραγκῖσκος, βοηθούµενος ἀπὸ τὸν ἄξιον, καὶ ἀκούραστον Κ. Νεράγκαθον, πεπεισµένοι εἴµεθα, θέλει προάξει τὴν εὐταξίαν, καὶ διαλύσει τούς φόβους, οἵτινες δικαίως ταράττουν τῶν εἰρηνικῶν πολιτῶν τὰς καρδίας, βλεπόντων τὴν συῤῥοὴν τόσων ἀργῶν, καὶ φαυλοβίων, ἐπιφόβων ἀποκαθισταµένων ἕνεκα τῆς διαγωγῆς των αὐτῆς.


 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 
 
 
 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 

Σχετικά με τον αρθρογράφο:

Έχει γράψει 24 Άρθρα

RELATED ARTICLES

Back to Top