tetartopress

Αποσύρεται η Τροποποίηση Για Τη Σφαγή Ζώων Χωρίς Προηγούμενη Αναισθησία


Τα χιλιάδες αρνητικά σχόλια στη διαβούλευση από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), σωματεία και φιλόζωους πολίτες, η πίεση που ασκήθηκε, κατάφεραν ώστε να αποσυρθεί η τροποποίηση για τη σφαγή των ζώων χωρίς προηγούμενη αναισθησία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΦΠΟ:

Τα χιλιάδες αρνητικά σχόλια στη διαβούλευση από την ΠΦΠΟ, άλλα σωματεία και φιλόζωους πολίτες, η πίεση που ασκήσαμε, οι συναντήσεις της ΠΦΠΟ με Αν. Υπουργό Εσωτερικών και το νομικό του επιτελείο στο οποίο συζητήσαμε θέματα τροπολογιών του 4830/21 και την επίμαχη αλλαγή του 1197/81 προκειμένου να επιτραπεί πάλι το χαλάλ, η Επίκαιρη ερώτησή του Κρίτωνα Αρσένη, Βουλευτή του Μέρα 25 προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: “Θα σεβαστεί η κυβέρνηση την απόφαση του ΣτΕ που απαγορεύει τις σφαγές των ζώων χωρίς αναισθησία;”, επηρέασαν και την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. Να σημειωθεί ότι στη διαβούλευση καταγράφηκαν 2.822 σχόλια, μόλις σε 3 μέρες τα οποία στη συντριπτική πλειοψηφία τους αρνητικά,  όταν στα περισσότερα άλλα άρθρα τα σχόλια ήταν μονοψηφίου αριθμού. Κατόπιν αυτών, το Μέγαρο Μαξίμου στο υψηλότατο επίπεδο έδωσε εντολή απόσυρσης της σχετικής διάταξης , η οποία τελικά δεν θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή.

Να επισημάνουμε  σε αυτό το σημείο ότι απώτερος στόχος της ΠΦΠΟ είναι η παύση κάθε σφαγής ,η καθιέρωση των δικαιωμάτων των ζώων, η ολική απελευθέρωση τους αλλά και η μη εκμετάλλευση τους για κανένα ανθρώπινο σκοπό και συμφέρον, ταυτόχρονα πιέζουμε θεσμικά χρησιμοποιώντας το νομικό πλαίσιο που αφορά την ευζωία όλων των ειδών των ζώων.

Η τροποποιήση αυτή είναι σε αντίθεση με τη φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωση και την εφαρμογή της πριν τη σφαγή αναισθητοποίησης, όπως περιγράφεται στην Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009) αλλά και με το Άρθρο 2 του Νόμου 1197/81 όπου αναφέρεται ότι: Απαγορεύεται η θανάτωσις θηλαστικών εις τα σφαγεία εφ’ όσον δεν προηγηθή της αφαιμάξεως αναισθητοποίησις επενεργούσα ακαριαίως.

Η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί την αναισθητοποίηση των ζώων πριν από την σφαγή προκειμένου να καταστεί κατά το δυνατό λιγότερο επώδυνη η όλη διαδικασία. Η απαίτηση αυτή δεν συνάδει με τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τις θρησκευτικές σφαγές, Shechita (Εβραϊκή μέθοδος σφαγής των ζώων για παραγωγή κρέατος-Kosher) και Halal (Μουσουλμανική μέθοδος σφαγής των ζώων για παραγωγή κρέατος- Halal).

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία το 2017 είχε προσφύγει με Δικηγόρο της, τον Βασίλη Παπαγεωργίου  στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και ζητούσε να ακυρωθεί η υπ΄ αριθμ. Υπουργική Απόφαση 951/44337/2017 – ΦΕΚ 1447/Β/27-4-2017 Τσιρώνη – ΣΥΡΙΖΑ του υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων και του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία καθορίσθηκαν τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1099/2009, σχετικά με τη σφαγή των ζώων στο πλαίσιο θρησκευτικών εκδηλώσεων λατρευτικών τύπων αλλοθρήσκων η οποία επέτρεπε τη σφαγή λατρευτικού τύπου χωρίς αναισθησία των ζώων.

Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 1751/2021 απόφασή του (προεδρεύων ο σύμβουλος Επικρατείας Ευθύμιος Αντωνόπουλος και η εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Χριστίνα Σιταρά) έκανε δεκτή την αίτηση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και ακύρωσε την προσβαλλόμενη κ.υ.α.

Όπως αναφέρει η Περίληψη ΣτΕ Δ 1751/2021:

Παράλειψη του κανονιστικού νομοθέτη, κατά τη ρύθμιση της θρησκευτικής σφαγής ζώων, να προβεί σε στάθμιση μεταξύ της υποχρέωσής του να προστατεύσει τα ζώα και της υποχρέωσής του να σεβασθεί τη θρησκευτική ελευθερία μουσουλμάνων και εβραίων που ζουν στην Ελλάδα. Με την προαναφερθείσα απόφαση κρίθηκε μη νόμιμη η 951/44337/21.4.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία καθορίσθηκαν αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (EK) 1099/2009, σε σχέση με τη σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων.

Η Τροποποίηση η οποία αποσύρθηκε. Άρθρο 50 Ιδιαίτερες μέθοδοι σφαγής ζώων λόγω λατρευτικών τύπων Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 1198/1981. Στο άρθρο 2 του ν. 1197/1981 (Α΄240): α) τροποποιείται η παρ. 2, προς τον σκοπό επικαιροποίησης και εναρμόνισης με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 (L 303), β) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρον 2.

1. Ζώον συντροφίας, εργασίας ή εκτροφών το οποίον κατέστη ανίκανον δια την δι` ην προορίζεται χρήσιν, συνεπεία γήρατος, ασθενείας, κατάγματος, αναπηρίας ή άλλης τινός αιτίας, δύναται να φονεύεται δι` ευθανασίας και μόνον κατόπιν προηγουμένης εκθέσεως κρατικού ή ιδιώτου κτηνιάτρου.

2. Απαγορεύεται η θανάτωση χερσαίων ζώων στα σφαγεία εφόσον δεν προηγηθεί αναισθητοποίηση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 (L 303).

3. α) Για τα χερσαία ζώα που υποβάλλονται σε ιδιαίτερες μεθόδους σφαγής που προβλέπονται από λατρευτικούς τύπους, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την αναισθητοποίηση πριν τη σφαγή, δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της παρ. 2 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η σφαγή διενεργείται σε σφαγείο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1099/2009.

β) Για τις εργασίες χειρισμού και ακινητοποίησης των ζώων που σφάζονται σύμφωνα με την περ. α) εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΚ) 1099/2009.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θεσπίζονται οι αρμόδιες αρχές, οι διαδικασίες, οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, η διενέργεια ελέγχων και η επιβολή κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη σφαγή ζώων με μεθόδους που προβλέπονται από λατρευτικούς τύπους.»


 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

Σχετικά με τον αρθρογράφο:

Έχει γράψει 13475 Άρθρα

Στο tetartopress.gr φιλοξενούνται καθημερινά απόψεις, σχόλια και θέματα για επιλεγμένες στιγμές της επικαιρότητας, με έμφαση στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στο βιβλίο, στη μουσική, στα ταξίδια και στην ιστορία. Το tetartopress.gr είναι μια διαδικτυακή εφημερίδα που σκοπό έχει να δώσει µια κριτική µατιά σε θέματα με πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον.

RELATED ARTICLES

Back to Top