Τέταρτο

Εκδηλώσεις στην Πάτρα

20:00
Ο Αριστοτέλης στην αρχή του ορισμού της τραγωδίας γράφει «ἔστιν οὖν τραγῳδία μίμησις πράξεως…». Αντλώντας τις ιδέες τους από την
Parts Patras arts

Back to Top