tetartopress

ΟΙΕΛΕ: Απεργούμε στις 9 Νοεμβρίου για ανθρώπινες εργασιακές συνθήκες


Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) ομόφωνα πήρε την απόφαση της συμμετοχής στην απεργιακή κινητοποίηση των συνδικάτων στις 9 Νοεμβρίου.

Όπως αναλυτικά αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

Καλούμε κάθε συναδέλφισσα και συνάδελφο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και το φόβο που επικρατεί, να συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση για να αλλάξουμε, επιτέλους, τη φορά των πραγμάτων στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης που δυστυχώς έχει καταστεί τόπος άγριας εργασιακής εκμετάλλευσης.

Γιατί απεργούμε;

Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει και το κόστος ζωής πλήττει τα νοικοκυριά, οι μισθοί των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία παραμένουν καθηλωμένοι, σε μια περίοδο μάλιστα που τα κέρδη των ιδιωτικών σχολείων αυξάνονται κάθε χρόνο, λόγω της εκρηκτικής αύξησης των εγγραφών. Τα δε ωρομίσθια των εκπαιδευτικών σε Φροντιστήρια, σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και σε ΙΕΚ είναι δραματικά χαμηλά, καθιστώντας τους το πιο φτωχά αμειβόμενο επιστημονικό προσωπικό στην Ε.Ε., με την εξαίρεση ίσως της Βουλγαρίας.

Ζητούμε επαναφορά των μισθών στα προ 2012 επίπεδα και αποκατάσταση των Δώρων Χριστουγέννων/Πάσχα και του επιδόματος αδείας στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων, όχι μόνο για να αντιμετωπιστεί η θύελλα της ακρίβειας, αλλά και για να υπάρξει δίκαιη κατανομή των κερδών των ιδιωτικών σχολείων, κέρδη που έχουν προέλθει από τη σκληρή εργασία μας.

Ζητούμε αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και γενναία αύξηση αποδοχών για τους εκπαιδευτικούς σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και ιδιωτικά ΙΕΚ που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της εξαθλίωσης σε ένα χώρο-πρωταθλητή αδήλωτης εργασίας και φοροδιαφυγής.

Η σταθερότητα στις εργασιακές σχέσεις αποτελεί κανόνα επιτυχίας για κάθε παιδαγωγικό οργανισμό. Στο χώρο της ελληνικής ιδιωτικής εκπαίδευσης αντιθέτως επικρατεί μεγάλη εργασιακή ανασφάλεια. Ελεύθερες, χωρίς καμιά εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας απολύσεις στα ιδιωτικά σχολεία, ορισμένου χρόνου συμβάσεις σε Φροντιστήρια και σε ΚΞΓ με τους συναδέλφους να δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα, ώστε τους να μπουν στο ταμείο ανεργίας το καλοκαίρι, άθλιες συνθήκες εργασίας στα ΙΕΚ, συγκροτούν ένα ζοφερό τοπίο.

Ενώ οι αμοιβές μας είναι καθηλωμένες σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα, ο όγκος εργασίας αυξάνει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να δοκιμάζονται οι ανθρώπινες αντοχές μας. Το φαινόμενο της ακραίας εργασιακής εκμετάλλευσης είναι πολύ έντονο πια στα ιδιωτικά σχολεία, όπου συχνά ζητείται η διπλή δουλειά (παράλληλα προγράμματα, συγγραφή εγχειριδίων, εργασία στα socialmedia) χωρίς κανένα οικονομικό και ηθικό κίνητρο. Επιπλέον, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται παράνομα σε αμισθί εργασία σε απογευματινές δράσεις, καλοκαίρια, Σαββατοκύριακα, αργίες και διακοπές. Όπως έδειξε και η έρευνά μας για το εντεινόμενο φαινόμενο της Μεγάλης Παραίτησης από τα ιδιωτικά σχολεία, το 85% των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν πληρώνονται για πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχουν. Η κατάσταση ειδικά στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία είναι δραματική με τους εκπαιδευτικούς να απασχολούνται μέχρι και 12 ώρες την ημέρα, με παράνομες αποδοχές, με αδιανόητη εκμετάλλευση, bullying και mobbing από τους εργοδότες τους. Στα Φροντιστήρια, στα Κ.Ξ.Γ, και στα ιδιωτικά ΙΕΚ, η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία φθάνει σχεδόν στο επίπεδο του 45%, αριθμός ρεκόρ για ευρωπαϊκή χώρα.

Για να αποκατασταθούν στοιχειωδώς σταθερές και ανθρώπινες σχέσεις εργασίας και για να προστατευθεί το κοινωνικό αγαθό της Παιδείας, απαιτείται η ψήφιση ενός νέου, κοινωνικά δίκαιου νόμου  για το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης μετά από κοινωνικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους. Πολιτεία, εργαζόμενους, εργοδότες, γονείς ιδιωτικών αλλά και δημόσιων σχολείων, κόμματα και επιστημονικούς φορείς.

Αιτήματα ΟΙΕΛΕ

Γενικό αίτημα: Ψήφιση ενός σύγχρονου νόμου για την ιδιωτική εκπαίδευση μετά από κοινωνικό διάλογο

Ιδιωτικά σχολεία

Επαναφορά των μισθών στα προ 2012 επίπεδα και αποκατάσταση 13ου και 14ου μισθού

Αιτιολογημένες καταγγελίες σύμβασης των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου στα ιδιωτικά σχολεία. Έλεγχος της νομιμότητας και καταχρηστικότητας των καταγγελιών σύμβασης από υπηρεσιακά συμβούλια ή από ανεξάρτητη αρχή, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες

Απαγόρευση καταγγελίας σύμβασης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εκτός κι αν προκύπτει εξαιρετικά σοβαρός λόγος τον οποίο κρίνει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Επαναφορά του ύψους των αποζημιώσεων απόλυσης στο όριο που έθετε ο Ν. 4415/2016 και αποζημίωση απόλυσης με τη συμπλήρωση τουλάχιστον εξαμήνου

Αρχική σύμβαση, όχι αορίστου χρόνου, αλλά διετίας, όπως ίσχυε μέχρι από το 1977 μέχρι και το 2020

Κατάργηση της βλαπτικής μεταβολής του ωραρίου και ανάθεση στους εκπαιδευτικούς διοικητικού έργου ή διδακτικών υπηρεσιών στις απογευματινές δράσεις για να αναπληρωθούν οι χαμένες ώρες, όπως προέβλεπε ο Ν. 4415/2016.

Κατάργηση της απαράδεκτης ρύθμισης για την παραίτηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από μέρος του ωραρίου τους που οδηγεί σε εκβιασμό των εκπαιδευτικών. Η παραίτηση από μέρος του ωραρίου θα γίνεται μόνο για καθορισμένους από τη νομοθεσία όρους (όπως συμβαίνει στις άδειες άνευ αποδοχών) και με έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων.

Μέχρι την αποκατάσταση ενός νομοθετικού πλαισίου ελέγχου των εργασιακών σχέσεων και διασφάλισης της αξιοπιστίας στην έκδοση των τίτλων σπουδών, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων να πραγματοποιούνται υπό δημόσιο έλεγχο

Δήλωση των απογευματινών δραστηριοτήτων στα ιδιωτικά σχολεία στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, ώστε να έχουν την ουσιαστική εποπτεία των δραστηριοτήτων αυτών, για να ανακοπεί το χάος της αδήλωτης ή της «εθελοντικής» εργασίας

Αντικατάσταση προσχηματικών/προειδοποιημένων ελέγχων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από κανονικούς ελέγχους στα ιδιωτικά σχολεία.

Εκσυγχρονισμός του αναχρονιστικού πειθαρχικού πλαισίου που προβλέπεται στο Ν. 682/77

Ηλεκτρονική ανάρτηση του προγράμματος του σχολείου και των εκπαιδευτικών στο διαδίκτυο

Μείωση της αναλογίας εκπαιδευτικού-μαθητών ανά τάξη

Επαναφορά των ρυθμίσεων διαιτητικών αποφάσεων που προέβλεπαν έκπτωση 90% στα δίδακτρα για τα παιδιά των εκπαιδευτικών

Σύνδεση της αύξησης των διδάκτρων (που θα πρέπει να παρακολουθούνται από τη Γ.Γ. Εμπορίου, όπως συνέβαινε προ Μνημονίων) και της κερδοφορίας των ιδιωτικών σχολείων με παροχές προς τους εκπαιδευτικούς

Ψήφιση νέου νομοθετικού πλαισίου για τα ξένα σχολεία: Εναρμόνιση των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε αυτά με τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών στα υπόλοιπα ιδιωτικά σχολεία (εκτός κι αν ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις)

Αυστηροποίηση του πλαισίου αδειοδότησης ιδιωτικών σχολείων. Επαναφορά της δυνατότητας ίδρυσης σχολείου από φυσικό πρόσωπο μόνο σε εκπαιδευτικό.

Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης – Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Επαναφορά του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών με τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία

Εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που προβλέπει το άρθρο 30 του Ν. 4415/2016, ώστε να διασταυρώνονται στοιχεία που θα καταχωρίζουν οι ιδιοκτήτες των μονάδων αυτών με αυτά από άλλες πλατφόρμες (πχ ΠΣ Εργάνη), ώστε να καταπολεμηθεί η οξυμένη αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία

Μείωση του αριθμού των ενσήμων που απαιτούνται για την ένταξη των εκπαιδευτικών στο ταμείο ανεργίας το καλοκαίρι.

Μετατροπή των συμβάσεων των εκπαιδευτικών στους χώρους αυτούς σε αορίστου χρόνου, ιδίως αν οι εκπαιδευτικοί εργάζονται για χρόνια καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες

Αποσαφήνιση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για τους χώρους αυτούς. Ενίσχυση των τμημάτων Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών στις Διευθύνσεις με επιπλέον προσωπικό, ώστε να ανταποκρίνονται στο σύνθετο και απαιτητικό έργο εποπτείας

Νομοθετική ρύθμιση για την πιστοποίησή προσόντων στις ξένες γλώσσες

Ιδιωτικά ΙΕΚ

Ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών ΙΕΚ (συλλογικές συμβάσεις, συμβάσεις αορίστου χρόνου, αιτιολογημένες καταγγελίες σύμβασης), καθώς αποδίδουν τίτλους σπουδών ενταγμένους στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και χρειάζονται στοιχειώδη προστασία

Αυστηρός έλεγχος των εποπτικών αρχών στα ιδιωτικά ΙΕΚ, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα πλασματικών τάξεων/σπουδαστών

Ανάθεση πειθαρχικού ελέγχου των ΙΕΚ από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Κέντρα Μελέτης

Ψήφιση ρυθμιστικού πλαισίου για τα εντελώς αρρύθμιστα Κέντρα Μελέτης και ΚΔΑΠ που έχουν ως δραστηριότητα τους την εκπαίδευση μαθητών

Έλεγχος των κτηριακών υποδομών από τον ΕΟΠΠΕΠ

Καθορισμός προσόντων για την πρόσληψη εκπαιδευτικών και εξομοίωση των εργασιακών τους σχέσεων (ωράριο, αμοιβές, ασφάλιση) με αυτές των εκπαιδευτικών σε Φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

 
 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
«Αδέσποτα Κορμιά» στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

«Αδέσποτα Κορμιά» στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Τα «Αδέσποτα Κορμιά», το πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ της Ελίνας Ψύκου που διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, έρχεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος στις ...
«Η αρπαγή» - Η επιθυμία της μητρότητας ως επιταγή της κανονικότητας στη μοναξιά των κοινωνιών μας

«Η αρπαγή» – Η επιθυμία της μητρότητας ως επιταγή της κανονικότητας στη μοναξιά των κοινωνιών μας

«Η αρπαγή» (Le ravissement). (μετάφραση πρωτότυπου τίτλου: «Η έκσταση»). Σκηνοθεσία: Ιρίς Καλτενμπάκ. Πρωταγωνιστούν: Χαφσία Χερζί, Αλέξις Μανέντι, Νίνα Μερίς. Γαλλία, ...
«ΟΖ- Εικόνες από τον κόσμο» - Έκθεση του Μίλτου Μιχαηλίδη

«ΟΖ- Εικόνες από τον κόσμο» – Έκθεση του Μίλτου Μιχαηλίδη στην a.antonopoulou.art

Η νέα έκθεση του Μίλτου Μιχαηλίδη που ξεκινά την Πέμπτη 16 Μαΐου στην γκαλερί a.antonopoulou.art, είναι μια σειρά έργων, ζωγραφικής ...
«Βασιλιάδες του Κόσμου» από 16 Μαΐου στους κινηματογράφους

«Βασιλιάδες του Κόσμου» από 16 Μαΐου στους κινηματογράφους

Η Weirdwave,  από τις 16 Μαΐου, παρουσιάζει στα θερινά την  ταινία της Λάουρα Μόρα «Βασιλιάδες του Κόσμου»,  που απέσπασε το ...

Σχετικά με τον αρθρογράφο:

Έχει γράψει 13902 Άρθρα

Στο tetartopress.gr φιλοξενούνται καθημερινά απόψεις, σχόλια και θέματα για επιλεγμένες στιγμές της επικαιρότητας, με έμφαση στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στο βιβλίο, στη μουσική, στα ταξίδια και στην ιστορία. Το tetartopress.gr είναι μια διαδικτυακή εφημερίδα που σκοπό έχει να δώσει µια κριτική µατιά σε θέματα με πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον.

RELATED ARTICLES

Back to Top