tetartopress

Στροφυλιά: Εθνικό Πάρκο ή «Ιχθυοτροφείον ο Πρόκοπος»;


Καταγγελία από την «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» πως η μίσθωση της λιμνοθάλασσας Πρόκοπος του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου Στροφυλιάς έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί προηγούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση όπως απαιτείται με αποτέλεσμα την υποβάθμιση ενός από τα σημαντικότερα Εθνικά Πάρκα της Ευρώπης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η υποβάθμιση ενός από τα ωραιότερα  Εθνικά Πάρκα της Ευρώπης θα συνεχίσει αφού η Περιφέρεια αρνείται να ασκήσει περιβαλλοντικό έλεγχο στους μισθωτές της λιμνοθάλασσας.

Ιστορικό παράδειγμα άγνοιας και ισοπέδωσης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αποτελεί η απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασιλόπουλου στην επερώτησή μας για τους όρους μίσθωσης της λιμνοθάλασσας Πρόκοπος  – το συγκλονιστικό εκείνο τοπίο με τον υγρότοπο RAMSAR μέσα στο δάσος με τις κουκουναριές, στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου Στροφυλιάς.

Ρωτήσαμε κάτι απλό: Γιατί δεν έλαβε υπόψη του τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών δηλαδή:

Του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας, Ιονίου,

Tης Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

που υπέδειξαν ότι  προτού υπογράψει ο νέος μισθωτής της λιμνοθάλασσας σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θα έπρεπε να προηγηθεί Περιβαλλοντική Αδειοδότηση. Ανάλογο ήταν το αίτημα του καθ’ ύλη αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς- Κυπαρισσιακού: Να λειτουργήσει η αλιευτική δραστηριότητα, αλλά με περιβαλλοντικούς όρους που ταιριάζουν σε μια περιοχή με ειδικό καθεστώς διαχείρισης – τι πιο λογικό;

Ωστόσο, ο κ. Βασιλόπουλος αναγνώρισε ως «αρμόδια υπηρεσία» μόνο το Τμήμα Αλιείας Αχαΐας, υποστηρίζοντας ότι δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση στον πυρήνα Εθνικού Πάρκου. Κατά την Περιφέρεια, οι υπάλληλοι του Τμήματος Αλιείας είναι αρμόδιοι να ελέγχουν όχι μόνο τα της αλιείας αλλά και εάν ο μισθωτής επηρεάζει τα σπάνια είδη πουλιών, τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, τα απειλούμενα είδη πανίδας, τον οικοτουρισμό, την τουριστική προβολή, τους επισκέπτες και τόσα άλλα με τα οποία η άσκηση αλιείας σε μια τόσο ιδιαίτερη περιοχή συνδέεται.

Πώς θα αναδείξει η Περιφέρεια τα πολλαπλά οφέλη ενός από τα πιο «φωτογενή» Εθνικά Πάρκα της Ευρώπης, όταν με τις πράξεις της εκεί βλέπει μόνο δίχτυα και ψαροκασέλες;

 

Ακολουθεί  το κείμενο της σχετικής επερώτησης και ο σύνδεσμος της απάντησης του κ. Βασιλόπουλου

Προς: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο

ΘΕΜΑ: Επερώτηση για την υπογραφή συμβολαίου μίσθωσης λιμνοθάλασσας Πρόκοπος στο ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας παρακαλώ να προωθήσετε προς τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρο Βασιλόπουλο την παρακάτω επερώτηση, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Ελλάδας. Η επερώτηση έχει ως εξής:

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη

Στις 8 Ιουνίου 2021 υπογράψατε από μέρους της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας το συμβόλαιο μίσθωσης για την αλιευτική εκμετάλλευση του Δημόσιου ιχθυοτροφείου “ΠΡΟΚΟΠΟΣ” περιοχής Καλόγριας με τον Αλιευτικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Αράξου “Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”. Όπως αναφέρετε, «η μίσθωση έγινε … με γνώμονα τη διασφάλιση της οικολογικής του ισορροπίας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας δεδομένου ότι το μισθίο βρίσκεται σε περιοχή μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας και υπόκειται σε όρους διεθνούς προστασίας καθώς περιλαμβάνεται στον εθνικό κατάλογο των περιοχών του κοινοτικού δικτύου Natura 2000».

Θα έπρεπε να γνωρίζετε  ότι η περιοχή δεν είναι μόνο  μία από τις 443 περιοχές του Δικτύου Natura 2000 αλλά ένα από τα 17 ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ της Ελλάδας και μάλιστα ίσως το κορυφαίο σε φυσικό κάλος και δυνατότητες ανάπτυξης ποικίλων αειφόρων δραστηριοτήτων, εντούτοις είναι θετικό ότι αναγνωρίζετε την προτεραιότητα προστασίας της βιοποικιλότητας. Ακριβώς γι αυτό τον λόγο, και με βάση:

Το από 4/1/2021 Έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς- Κυπαρισσιακού Α.Δ. ΨΝΛΕ46Μ9ΤΕ-ΨΣ6.
To υπ. αρ 227625/28-1-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδας, Τμ. Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού
Το υπ. αρ ΠΔΕ/ΔΑΟΚΠΕΑ/28657/1266 – 03/022021 έγγραφο του Τμ. Αλιείας, Δ/νση Αγρ Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Π.Ε. Αχαΐας.
To υπ. αρ 20100/17-2-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδας, Τμ. Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού
Το υπ. αρ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/78111/1563 – 31/3/2021 έγγραφο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περ/ντος και Υποδομών, Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

… οι αρμόδιες Υπηρεσίες τόσο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν κάνει σαφές ότι η αλιευτική εκμετάλλευση της λιμνοθάλασσας Πρόκοπος, στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου, υπόκειται σε Περιβαλλοντική Αδειοδότηση. Συνεπώς, προτού υπογράψει ο νέος μισθωτής της λιμνοθάλασσας σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα,- θα πρέπει να προηγηθεί Περιβαλλοντική Αδειοδότηση όπως περιγράφουν οι υπηρεσίες.

Το ζήτημα είναι ουσιαστικό, διότι ο μισθωτής οφείλει να συμμορφώνεται απευθείας με τις υποδείξεις  των υπηρεσιών περιβάλλοντος και όχι μόνο με το Τμήμα Αλιείας. Άλλωστε, η έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων, όχι μόνο δεν επηρεάζει την αλιευτική παραγωγή, αλλά βοηθά την παραγωγικότητα του οικοσυστήματος και προσθέτει αξία στα προϊόντα του.

Γι αυτό σας ρωτάμε:

Ολοκλήρωσε η Περιφέρεια την διαδικασία εκμίσθωσης τηρώντας την περιβαλλοντική νομοθεσία όπως διατυπώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και εκδόθηκαν Περιβαλλοντικοί Όροι πριν τη μίσθωση;
Αν ναι, θα θέλαμε να τους δούμε, αν όχι, πώς σκοπεύετε να ελέγξετε τον μισθωτή, ο οποίος (από την προηγούμενη μίσθωση) έχει αποδειχτεί καταφανώς ανεπαρκής στην προστασία της βιοποικιλότητας;

Κώστας Παπακωνσταντίνου – Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτ. Ελλάδας

Η απάντηση Βασιλόπουλου https://www.youtube.com/watch?v=iAxtD0MBsJA


 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

Σχετικά με τον αρθρογράφο:

Έχει γράψει 13054 Άρθρα

Στο tetartopress.gr φιλοξενούνται καθημερινά απόψεις, σχόλια και θέματα για επιλεγμένες στιγμές της επικαιρότητας, με έμφαση στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στο βιβλίο, στη μουσική, στα ταξίδια και στην ιστορία. Το tetartopress.gr είναι μια διαδικτυακή εφημερίδα που σκοπό έχει να δώσει µια κριτική µατιά σε θέματα με πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον.

RELATED ARTICLES

Back to Top