tetartopress

Εύβοια: Εκ νέου αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών στον Κολοβρέχτη


Ανακοίνωση της  «Ομάδας Πολιτών για τη διάσωση του Υγροβιότοπου του Κολοβρέχτη» σχετικά με τις αποφάσεις της αρχαιολογίας και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος αδειοδοτούν ξανά την κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών πάρκων στη β’ ζώνη του υγροβιότοπου του Κολοβρέχτη:

Τρεις αποφάσεις, δυο της αρχαιολογίας, μια της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αδειοδοτούν ξανά την κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών πάρκων στη β’ ζώνη του υγροβιότοπου του Κολοβρέχτη, σε γη υψηλής παραγωγικότητας, σε απόσταση αναπνοής από τον πυρήνα (α’ ζώνη). Χωρίς να ενημερώνουν τους πολίτες που ενδιαφέρονται για την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος, γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια την οικολογική αξία και αρχαιολογική σημασία του υγρότοπου.

Στις 8/12/2021 η Πολεοδομία Χαλκίδας ανακάλεσε τις δύο άδειες μικρής κλίμακας για την κατασκευή των δύο φωτοβολταϊκών 600 και 800 MW. Χρειάστηκαν πέντε ολόκληροι μήνες και συγκεκριμένα στις 24-2-2022 ώστε η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας να ανακαλέσει και αυτή τις αδειοδοτήσεις, η ίδια που είχε δώσει (27-9-2021) σήμα διακοπής εργασιών επειδή οι εργασίες ξεκίνησαν χωρίς να ποτέ να ειδοποιηθεί για αυτές, όπως προβλέπει ο αρχαιολογικός νόμος. Με την πεντάμηνη καθυστέρηση έδωσε την ευκαιρία στην εταιρεία ώστε να γίνουν δοκιμαστικές τομές και έναν μήνα μετά εισηγήθηκε θετικά προς το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Στερεάς Ελλάδας με το σκεπτικό ότι με τη συνένωση όμορου οικοπέδου που κατέθεσε η εταιρεία «η οπτική όχληση από τις αρχαιολογικές θέσεις δεν διαφέρει σημαντικά», ενώ «τα πλαίσια των φωτοβολταϊκών στο σύνολο των γηπέδων δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 2,20 μέτρα σε ύψος και τα γήπεδα θα πρέπει να δενδροφυτευτούν προς την πλευρά του αρχαιολογικού χώρου».

Από πότε έχει η αρχαιολογία την κατάλληλη γνώση (και την αρμοδιότητα) να πει τι δέντρα χρειάζεται να φυτευτούν σε ένα ευαίσθητο οικοσύστημα, χωρίς να διαταραχθεί; Το αγροτικό τοπίο, αυτός ο πολύτιμος πόρος, δεν αξίζει προστασίας από παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του; Δεν προκαλείται καμία ενόχληση στο βλέμμα από τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Δεν θα επηρεαστεί η πλούσια ορνιθοπανίδα του Κολοβρέχτη (που φιλοξενεί το σπάνιο και απειλούμενο είδος της χαλκόκοτας) από τις αντανακλάσεις των κάτοπτρων;

Αφού αντιληφθήκαμε ότι γίνονται δοκιμαστικές τομές ως πρωτοβουλία πολιτών καταθέσαμε αίτηση (20-1-2022) για να ενημερωθούμε. Μέχρι σήμερα Δεν μας έχουν απαντήσει. Γιατί;

Ενώ έχει ανακαλέσει τις άδειες, η εφορεία αρχαιοτήτων εισηγείται (23-3-2022) θετικά προς το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Στερεάς Ελλάδας. Το συμβούλιο συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 18-4-2022, χωρίς η ημερήσια διάταξή του να αναρτηθεί στο ίντερνετ για να ενημερωθούν οι πολίτες. Για όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις και την επόμενη η ημερήσια διάταξη αναρτήθηκε στο ίντερνετ. Για ποιον λόγο «ξέχασαν» αυτήν που αφορούσε τον Κολοβρέχτη; Το συμβούλιο λέει ομόφωνα «ναι» (Δεύτερη Απόφαση). Γνωρίζουν τα 11 μέλη του συμβουλίου πού βρίσκεται ο Κολοβρέχτης; Αναγνωρίζουν τη σημασία των αρχαιολογικών του θέσεων (Βάρκα, Γλύφα, Μπαϊράμ Αγάς) που μας αφηγούνται πώς συμβίωναν άνθρωποι και φύση από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα; Τον έχουν επισκεφτεί ή με μια απόφαση, τον “θυσιάζουν” στον βωμό των ενεργειακών συμφερόντων;

Στις 8-6-2022 ακολουθεί η απόφαση (Τρίτη) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς η οποία, με κάποιες προϋποθέσεις, υπάγει το φωτοβολταϊκό των 600 MW σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), όπως ζήτησε η εταιρεία. Η ίδια υπηρεσία – από το 2020 – είχε δώσει τρεις βεβαιώσεις απαλλαγής από τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΕΠΟ) για φωτοβολταϊκά στη β΄ ζώνη, κάτι το οποίο πληροφορηθήκαμε αφού χρειάστηκε να διαμαρτυρηθούμε έξω από το μέγαρο της Π.Ε. Εύβοιας στις 3-11-2021.

Για την υπαγωγή σε ΠΠΔ, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος ρώτησε στις 8-3-2022 τη Νομική Υπηρεσία Εύβοιας. Γιατί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙΠΕΧΩΣ), με αποδυναμωμένη επί της ουσίας την τοπική διεύθυνση της Εύβοιας δεν ρωτά το προφανές, αυτό που έχουμε επισημάνει από την αρχή: η εταιρεία Έσπασε Ένα Έργο 2,4 MW Σε Τρία Μικρότερα Κομμάτια αφού δεν επιτρέπονται φωτοβολταϊκά πάνω από 1 MW σε γη υψηλής παραγωγικότητας.

Πρόκειται για πρακτική που ακολουθούν πολλές εταιρείες εμπορίας ενέργειας σε όλη την Ελλάδα, για να παρακάμψουν ό,τι απέμεινε από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Είναι η γνωστή τακτική της σαλαμοποίησης των έργων, για τις οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις παρενέβη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), και κάλλιστα θα μπορούσε να επαναληφθεί στην περίπτωση του Κολοβρέχτη.

Δεν βλέπει την κατάτμηση η Διεύθυνση Περιβάλλοντος; Αρκείται, με γραφειοκρατικό τρόπο, να μετράει τις αποστάσεις μεταξύ των φωτοβολταϊκών και αποφεύγει την ουσία.

Κανένα Όφελος για την Κοινωνία από την Αρπαγή της Γόνιμης Αγροτικής Γης

Κανένα όφελος δεν θα προκύψει από την εγκατάσταση τριών φωτοβολταϊκών στον Κολοβρέχτη για τους πολίτες που βλέπουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού να εκτοξεύονται μέσα από τα παιχνίδια των εγχώριων και διεθνών κερδοσκόπων,

Σε μια γόνιμη γη, γη υψηλής παραγωγικότητας, όπως κατοχυρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα του 1989 ακριβώς επειδή γειτνιάζει με τον υγροβιότοπο. Ένα από τα επτά κριτήρια για να χαρακτηριστεί η γεωργική γη ως υψηλής παραγωγικότητας (ΦΕΚ, τχ. Β, 1528, 7-9-2010) είναι Η Γειτνίαση με κάθε μορφής προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 19 του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

Με τον νόμο αυτόν (1650/1986) ο Κολοβρέχτης χαρακτηρίστηκε «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» και οριοθετήθηκε η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Τώρα, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, αλλάζουν ντε φάκτο τις χρήσεις γης γύρω από τον υγροβιότοπο, αδιαφορώντας για την τήρηση του Προεδρικού Διατάγματος.

Δεν Αντιλαμβάνονται η εφορεία αρχαιοτήτων, το συμβούλιο, η διεύθυνση περιβάλλοντος, οι δύο Δήμοι, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τα υπουργεία, ότι εάν εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά σε πολύτιμη αγροτική γη Υψηλής Παραγωγικότητας, δίπλα από τον πυρήνα του υγροβιότοπου επί της ουσίας περιφράσσεται ο Κολοβρέχτης για χάρη του πρόσκαιρου κέρδους μιας δήθεν ενεργειακής κοινότητας και ταυτόχρονα ανοίγει η όρεξη στους πάσης φύσεως καταπατητές και ρυπαντές, να διεκδικήσουν κι εκείνοι ένα κομμάτι από εκείνο που είναι φυσική κληρονομιά, φυσικό αγαθό;

Πώς θα προχωρήσει και τι ουσιαστικό αποτέλεσμα θα έχει η σύμβαση που (επιτέλους) υπέγραψε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, υλοποιώντας σχετική απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου από τον Νοέμβριο του 2019, με το Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στις 16-5-2022 με αντικείμενο “Αποτύπωση και αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης της Περιοχής Προστασίας της Φύσης«Υγρότοπος Ψαχνών (Κολοβρέχτης ή Λιβάδι)» – Προτεραιότητες για την Προστασία, Διαχείριση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη”;

Αλήθεια, η εγκατάσταση τριών φωτοβολταϊκών πάρκων, δίπλα από τον πυρήνα του υγρότοπου, δεν εντείνει τις ανθρωπογενείς πιέσεις; Δεν θα προκαλέσει επιπλέον όχληση στην ορνιθοπανίδα; Μήπως δημιουργούνται τετελεσμένα που εμποδίζουν την επαναφορά του υγρότοπου στα φυσικά του όρια, τα οποία με κάθε τρόπο προσπαθούν μεθοδικά να μειώσουν διάφοροι τόσα χρόνια;

Να μας απαντήσουν:
 – Για ποιο λόγο δεν απαιτείται ειδική μελέτη για τις επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα, όταν μάλιστα ο Κολοβρέχτης χαρακτηρίζεται και διεθνούς σημασίας επειδή φιλοξενεί το 10% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού της χαλκόκοτας, όταν στον υγρότοπο έχουν καταγραφεί 193 είδη πουλιών εκ των οποίων τα 56 προστατευόμενα (ερωδιοί, χαλκόκοτες, γλαρόνια, πρασινοκέφαλες πάπιες, γερακίνες, καλημάνες).

 – Υπάρχει ή δεν υπάρχει ξεκάθαρα κατάτμηση ενός ενιαίου έργου συνολικής ισχύος 2399,75 MW μέσα στη β’ ζώνη, σε τρία μικρότερα (999,75 mw, 600 mw, 800 mw);

 – Επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέσα σε προστατευόμενους υγροβιότοπους;.

 – Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) συμφωνεί να τοποθετούνται φωτοβολταϊκά μέσα σε υγροβιότοπους, σε γη υψηλής παραγωγικότητας;

Απαιτούμε:

 – Να παρέμβει άμεσα η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ολοφάνερη κατάτμηση του έργου.

 – Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας και Συμβούλιο Μνημείων να δώσουν στη δημοσιότητα όλες τις σχετικές αποφάσεις και την αλληλογραφία. Να ανακαλέσουν τις δύο αδειοδοτήσεις.

 – Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος να ανακαλέσει άμεσα τις άδειες.

 – Η Πολεοδομία Χαλκιδέων να μην εγκρίνει καμία οικοδομική ή άλλη άδεια για τα φωτοβολταϊκά απαντώντας μας για τις χρήσεις γης που επιτρέπονται στην περιοχή με βάση το ΠΔ του 1989.

 – Να πάρουν άμεσα θέση οι δύο Δήμοι και η Περιφέρεια.

 – Να έρθει προς συζήτηση το θέμα του Κολοβρέχτη στα δύο δημοτικά συμβούλια και το περιφερειακό για να τοποθετηθούν φορείς και πολίτες σε μια δημόσια ανοιχτή διαδικασία.

Καλούμε την Κοινωνία σε Επαγρύπνηση Απέναντι στους Ενεργειακούς Σχεδιασμούς που, Ερήμην μας, Έχουν Στόχο να Μετατρέψουν Όλη την Εύβοια σε Βιομηχανική Ζώνη με Γιγαντιαίες ΑΠΕ για τα Κέρδη των Ολίγων (ανεμογεννήτριες και εξορύξεις στα βουνά, φωτοβολταϊκά στους κάμπους)

Ομάδα πολιτών για τη διάσωση του υγροβιότοπου του Κολοβρέχτη: [email protected] | kolobrextis.blogspot.gr | facebook

 
 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
«Μέντιουμ» της Χριστίνας Ιωακειμίδη - Μια ταινία που βλέπεται με την καρδιά

«Μέντιουμ» της Χριστίνας Ιωακειμίδη – Μια ταινία που βλέπεται με την καρδιά

"Μέντιουμ". Σκηνοθεσία: Χριστίνα Ιωακειμίδη. Πρωταγωνιστούν: Αγγελική Μπεβεράτου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Μάρθα Φριντζήλα. Ελλάδα, 2023. Η Ελευθερία είναι 16 χρονών, είναι το ...
Η “Απολυμένη” του Αντώνη Τσιπιανίτη Αθερινού

«Απολυμένη» στο θέατρο Act στην Πάτρα

Η Duke Productions παρουσιάζει στο θέατρο act στην Πάτρα, την Πέμπτη 6 Ιουνίου στις 21.15, το έργο του Αντώνη  Τσιπιανίτη ...
Farah Nabulsi: The Present

Κρήτη: 1o Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου Παλαιστινιακών Ταινιών

Το 1ο Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης (PiffAgios Nikolaos) είναι μια ανεξάρτητη μη εμπορική, μη κερδοσκοπική πολιτιστική πρωτοβουλία όπου μέσα από ...
Πάτρα: «Med ούσα - Η μεταμόρφωση της Γοργούς» στο Λιθογραφείον

Πάτρα: «Med ούσα – Η μεταμόρφωση της Γοργούς» στο Λιθογραφείον

Το Θέατρο Λιθογραφείον (Μαιζώνος 172Β, Πάτρα) παρουσιάζει την παράσταση πειραματικού χοροθεάτρου «Med ούσα - H μεταμόρφωση της Γοργούς» το Σάββατο ...

Σχετικά με τον αρθρογράφο:

Έχει γράψει 13929 Άρθρα

Στο tetartopress.gr φιλοξενούνται καθημερινά απόψεις, σχόλια και θέματα για επιλεγμένες στιγμές της επικαιρότητας, με έμφαση στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στο βιβλίο, στη μουσική, στα ταξίδια και στην ιστορία. Το tetartopress.gr είναι μια διαδικτυακή εφημερίδα που σκοπό έχει να δώσει µια κριτική µατιά σε θέματα με πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον.

RELATED ARTICLES

Back to Top