Τέταρτο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθοδηγεί τα κράτη – μέλη για την απελευθέρωση της ροής των ποταμών


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες προς τα κράτη-μέλη, για να επιλέξουν ποια φράγματα -και με ποια χρηματοδότηση- θα απομακρύνουν από τα ποτάμια τους, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα μέχρι το 2030 που προσβλέπει σε απελευθέρωση τουλάχιστον 25,000 χλμ ροής.

Όπως ανακοινώθηκε, στη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα για το 2030, η Επιτροπή δημιούργησε ένα κατευθυντήριο έγγραφο για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εντοπίσουν και να ιεραρχήσουν τα εμπόδια που θα μπορούσαν να αρθούν για να επιτευχθεί ο στόχος της απελευθέρωσης 25.000 km ποταμών σε ελεύθερη ροή και στον εντοπισμό πιθανών πηγών χρηματοδότησης. Η Στρατηγική προτείνει δύο βασικούς τύπους δράσης για την επίτευξη αυτού του στόχου: άρση των φραγμάτων και αποκατάσταση πλημμυρικών και υγροτόπων.

Ο Επίτροπος για το Περιβάλλον, την Αλιεία και τους Ωκεανούς Virginijus Sinkevičius, δήλωσε:«Τα ποτάμια στην Ευρώπη είναι πολύ κατακερματισμένα. Η άρση των εμποδίων για την αποκατάσταση της φυσικής ροής και της συνδεσιμότητας θα βοηθήσει τα οικοσυστήματα του γλυκού νερού να ευδοκιμήσουν και θα διευκολύνει τη μετανάστευση απειλούμενων ειδών, όπως ο οξύρρυγχος και το ευρωπαϊκό χέλι. Η επένδυση σε υγιή ποτάμια θα αποφέρει επίσης πολλά οφέλη που σχετίζονται με τις υπηρεσίες οικοσυστήματος, όπως η αντιπλημμυρική προστασία, ο καθαρισμός των υδάτων και οι ευκαιρίες αναψυχής. Μπορούμε τώρα να παρέχουμε πρακτική υποστήριξη στα κράτη μέλη για το πώς να το κάνουν και πώς να χρηματοδοτήσουν τέτοιες ενέργειες».

Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ευρώπης βρίσκονται υπό πίεση. Οι βασικές πιέσεις αφορούν τον κατακερματισμό και τις υδρομορφολογικές αλλαγές, όπως η διοχέτευση, η κατασκευή φραγμάτων και οι ενισχύσεις ταμιευτήρων. Η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα απαιτεί μεγαλύτερες προσπάθειες για την αποκατάσταση των φυσικών λειτουργιών των ποταμών, καθώς και την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Επιπλέον, επιδιώκει να προωθήσει μια μεγαλύτερη ενοποίηση των προσπαθειών για την προστασία των υδάτων και της φύσης της ΕΕ για την επίτευξη όχι μόνο του στόχου της επίτευξης καλής οικολογικής κατάστασης, αλλά και του στόχου της αποκατάστασης των οικοτόπων και των ειδών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Το κατευθυντήριο αυτό έγγραφο στοχεύει να αποσαφηνίσει την έννοια των ποταμών ελεύθερης ροής και να αναπτύξει μια κοινή αντίληψη για το πώς αυτός ο στόχος συνδέεται με τους στόχους της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και με τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους.

Επιπλέον, το έγγραφο προσφέρει μια επισκόπηση των υφιστάμενων μεθόδων που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό της αφαίρεσης φραγμάτων για την αποκατάσταση της συνδεσιμότητας των ποταμών και των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της άρσης των φραγμών και της αποκατάστασης των πλημμυρικών πεδιάδων και υγροτόπων.


 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

Σχετικά με τον αρθρογράφο:

Έχει γράψει 9997 Άρθρα

Στο tetartopress.gr φιλοξενούνται καθημερινά απόψεις, σχόλια και θέματα για επιλεγμένες στιγμές της επικαιρότητας, με έμφαση στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στο βιβλίο, στη μουσική, στα ταξίδια και στην ιστορία. Το tetartopress.gr είναι μια διαδικτυακή εφημερίδα που σκοπό έχει να δώσει µια κριτική µατιά σε θέματα με πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον.

RELATED ARTICLES

 

Back to Top