Η πανδημία εδώ και τώρα αποκαλύπτει

Ζούμε μία πάνδημη ψυχική δοκιμασία, μία πάνδημη κοινωνική εμπειρία, ταυτόχρονα. Η διασπορά του ιού είναι ανάλογη της διασποράς της πληροφορίας. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η πανδημία εδώ και τώρα αποκαλύπτει.