tetartopress

Όχι στην υποβάθμιση των ποταμών


Με κοινή ανακοίνωσή τους, 10 περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν την ανησυχία τους για επικείμενη υποβάθμιση των ποταμών στο πλαίσιο έργων που χαρακτηρίζονται «εθνικής σημασίας». Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με την πρόσφατη έγκριση  της 2ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) αγνόησε εντελώς την στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης κοινή θέση 10 περιβαλλοντικών ΜΚΟ  για παραβίαση της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ).

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα έργο που, από τη φύση του, μπορεί να υποβαθμίσει την κατάσταση ενός υδατικού συστήματος λόγω νέων τροποποιήσεων (υδρομορφολογικών αλλοιώσεων), ακόμη και προσωρινά, δεν επιτρέπεται να εγκριθεί από την αρμόδια εθνική αρχή χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου  4 παρ. 7 της Οδηγίας.

Ήδη κατά το στάδιο αδειοδότησης ενός έργου και επομένως πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης έγκρισης, πρέπει να γίνεται ο σχετικός έλεγχος και να τεθούν στη διάθεση του κοινού τα σχετικά έγγραφα. Η αδειοδότηση του έργου δεν είναι σύννομη αν η χορήγηση της εξαίρεσης δεν αιτιολογείται στην ίδια την απόφαση της έγκρισης του έργου. Δεν αρκεί επομένως να περιέχεται στο επόμενο ΣΔΛΑΠ, ούτε βέβαια να χορηγείται εκ των υστέρων. Αυτά ισχύουν και για τα έργα διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Στην προκειμένη περίπτωση, στην εγκεκριμένη 2η αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ Αττικής αναφέρεται ρητά ότι μέχρι σήμερα δεν έχει χορηγηθεί καμία εξαίρεση του άρθρου 4 παρ. 7 της Οδηγίας. Συνομολογείται επομένως η παραβίασή της όσον αφορά στα εγκεκριμένα έργα διευθέτησης με τσιμέντο και λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας (εργασίες σε εξέλιξη από τέλη Οκτωβρίου 2023) και του Ερασίνου Βραυρώνας (εργασίες σε προσωρινή αναστολή), που θα μετατρέψουν τα φυσικά ποτάμια ελεύθερης ροής σε ιδιαιτέρως τροποποιημένα.

Ήδη από το Μάιο 2023 ο Μηχανισμός Καταγγελιών της δανείστριας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είχε διαπιστώσει την παραβίαση αυτή για το έργο στον Ερασίνο με αποτέλεσμα να «παγώσει» η χρηματοδότηση του έργου μέχρι τη συμμόρφωση των εθνικών αρχών με αντίστοιχη τροποποίηση της δανειακής σύμβασης. Τέτοια καταγγελία εκκρεμεί για το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, το πόρισμα επί της οποίας αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Αντί να ανοιχτεί εκ νέου (“reopening”) η διαδικασία αδειοδότησης των έργων αυτών και να τεθούν στη διάθεση του κοινού οι σχετικές πληροφορίες σε συμμόρφωση προς την Οδηγία και τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας, όπως έπρεπε, με την καταγγελλόμενη νέα διάταξη της 2ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ Αττικής επιχειρείται μη νόμιμη «συγκάλυψη», και μάλιστα με διάταξη οριζόντιου χαρακτήρα, που καταλαμβάνει αδιακρίτως όλα τα «έργα Εθνικής Σημασίας», που εκτελούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως τα έργα διευθέτησης στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας και τον Ερασίνο. Γι’ αυτά, κατ’ εξαίρεση της κανονικής διαδικασίας προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα της εκ των υστέρων (δηλαδή μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση) χορήγησης της εξαίρεσης του άρθρου 4 παρ.7 της Οδηγίας με αίτημα του φορέα του έργου. Μάλιστα, όμοια διάταξη έχει περιληφθεί στα Προσχέδια και τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 2ης

Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ των 11 (από τα 14 συνολικά) Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας. Ήδη, πέραν της Αττικής, έχει εγκριθεί η 2η Αναθεώρηση της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, της Ηπείρου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται επομένως για μια παραβίαση οριζόντιου χαρακτήρα, συστηματική και με μεγάλο γεωγραφικό εύρος, που εξεταζόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν καταγγελίας, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε διαδικασία παράβασης με κίνδυνο καταδίκης της χώρας μας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Διαμαρτυρόμαστε για τα παραπάνω και ζητάμε:

 

– Την απάλειψη της δυνατότητας της εκ των υστέρων χορήγησης της εξαίρεσης του άρθρου 4.7 Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα «για έργα Εθνικής Σημασίας, ή επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος ή κοινού ενδιαφέροντος» από τις ήδη εγκριθείσες και τις υπό έγκριση 2ες Αναθεωρήσεις των ΣΔΛΑΠ της χώρας.

– Γενικότερα, τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τις προβλέψεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα καθώς και της Οδηγίας για τις πλημμύρες και με το διεθνές και ενωσιακό περιβαλλοντικό και κλιματικό κεκτημένο, που απαιτούν για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την αντιπλημμυρική προστασία, την υιοθέτηση μέτρων σχετικά με τη χρήση γης και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των πλημμυρών, τον περιορισμό της ανάπτυξης σε πλημμυρικές ζώνες υψηλού κινδύνου και την προώθηση «φυσικών μέτρων συγκράτησης νερού – natural water retention measures» και λύσεων που βασίζονται στη φύση (Nature-based solutions).

– Την αναστολή των εργασιών στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας και τον Ερασίνο μέχρι την πλήρη συμμόρφωση προς την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα.

 

Υπογράφουν:

 

ΑΝΙΜΑ -Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Ελληνική Εταιρία Προστασία της Φύσης

Ελληνική Ορνιθολογική  Εταιρεία

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας

Καλλιστώ – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση

 Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

ΟΖΟΝ Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Πρωτοβουλία για την Προστασία του Ερασίνου

Σύλλογος Πολιτών υπέρ των Ρεμάτων «ΡΟΗ»

 
 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
«Μέντιουμ» της Χριστίνας Ιωακειμίδη - Μια ταινία που βλέπεται με την καρδιά

«Μέντιουμ» της Χριστίνας Ιωακειμίδη – Μια ταινία που βλέπεται με την καρδιά

"Μέντιουμ". Σκηνοθεσία: Χριστίνα Ιωακειμίδη. Πρωταγωνιστούν: Αγγελική Μπεβεράτου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Μάρθα Φριντζήλα. Ελλάδα, 2023. Η Ελευθερία είναι 16 χρονών, είναι το ...
Η “Απολυμένη” του Αντώνη Τσιπιανίτη Αθερινού

«Απολυμένη» στο θέατρο Act στην Πάτρα

Η Duke Productions παρουσιάζει στο θέατρο act στην Πάτρα, την Πέμπτη 6 Ιουνίου στις 21.15, το έργο του Αντώνη  Τσιπιανίτη ...
Farah Nabulsi: The Present

Κρήτη: 1o Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου Παλαιστινιακών Ταινιών

Το 1ο Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης (PiffAgios Nikolaos) είναι μια ανεξάρτητη μη εμπορική, μη κερδοσκοπική πολιτιστική πρωτοβουλία όπου μέσα από ...
Πάτρα: «Med ούσα - Η μεταμόρφωση της Γοργούς» στο Λιθογραφείον

Πάτρα: «Med ούσα – Η μεταμόρφωση της Γοργούς» στο Λιθογραφείον

Το Θέατρο Λιθογραφείον (Μαιζώνος 172Β, Πάτρα) παρουσιάζει την παράσταση πειραματικού χοροθεάτρου «Med ούσα - H μεταμόρφωση της Γοργούς» το Σάββατο ...

Σχετικά με τον αρθρογράφο:

Έχει γράψει 13928 Άρθρα

Στο tetartopress.gr φιλοξενούνται καθημερινά απόψεις, σχόλια και θέματα για επιλεγμένες στιγμές της επικαιρότητας, με έμφαση στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στο βιβλίο, στη μουσική, στα ταξίδια και στην ιστορία. Το tetartopress.gr είναι μια διαδικτυακή εφημερίδα που σκοπό έχει να δώσει µια κριτική µατιά σε θέματα με πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον.

RELATED ARTICLES

Back to Top