tetartopress

Οδηγός αναγνώρισης καρχαριών και βάτων του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου


Ένας οδηγός αναγνώρισης καρχαριών και βάτων του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου, σημαντικός για την οικολογία και βιολογία της περιοχής δημιουργήθηκε από την iSea σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το University of Padova

Είναι ήδη γνωστό πως το ΕθνικόΠάρκο Υγροτόπων Αµβρακικού Κόλπου αποτελεί ιδιαίτερο καταφύγιο άγριας ζωής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζουν και τα ελασμοβράγχια της περιοχής.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι καταγραφές ελασµοβράγχιων, των οποίων οι πληθυσµοί στη Μεσόγειο έχουν χαρακτηριστεί ως κρισίµως κινδυνεύοντες. Καρχαρίες, κορυφαίοι θηρευτές της περιοχής, ηλεκτροφόρα σαλάχια, καθώς και γιγαντιαία σαλάχια συνθέτουν ένα ιδιαίτερο µωσαϊκό βιοποικιλότητας ελασµοβράγχιων.

Μελετώντας την οικολογία και βιολογία των ελασμοβράγχιων της περιοχής, στο πλαίσιο του προγράμματος ByElasmocatch και σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού κόλπου, δημιουργήθηκε ο οδηγός αναγνώρισης καρχαριών και βάτων του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου, που είναι και τα λιγότερο μελετημένα είδη της περιοχής.

Ο οδηγός βασίζεται στα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί σε συνεργασία µε την αλιευτική κοινότητα της περιοχής, καθώς και σε ιστορικές καταγραφέςειδών πιο σπάνια καταγεγραµµένων, με στόχο να παρέχει πληροφορίες για τη σωστή αναγνώριση και τη σωστή µελλοντική καταγραφή και µελέτη τους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την iSea σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το University of Padova και χρηματοδοτείται από το SharkFoundation και την OceanCare.

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό αναγνώρισης των ειδών καρχαριών και σαλαχιών του Αμβρακικού εδώ.

Πρόγραμμα By ElasmoCatch

Το πρόγραμμα By ElasmoCatch αφορά στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων των ελασμοβράγχιων (καρχαριών και σαλαχιών) με την αλιεία στην Ελλάδα, καθώς και στη μελέτη της βιολογίας και οικολογίας τους.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2020 με επισκέψεις σε αλιευτικά σκάφη της παράκτιας και μέσης αλιείας  στα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Μηχανιώνας για την καταγραφή των αλιευμάτων ελασμοβράγχιων. Το 2021 συνεχίστηκε με επισκέψεις σε αλιευτικά σκάφη της παράκτιας αλιείας στη Χαλκιδική με συστηματική συλλογή δεδομένων για τα αλιευμένα και εκφορτώμενα ελασμοβράγχια.

Πλέον, το 2022 η ερευνητική προσπάθεια εστιάζει και στην ιδιαίτερα σημαντική περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου με στόχο την εφαρμογή των μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στο Β. Αιγαίο.

Εξελίσσοντας το πρόγραμμα προβλέπεται η δοκιμή τροποποιημένων αλιευτικών εργαλείων για τη μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας ελασμοβράγχιων, αλλά και άλλων ευάλωτων ειδών, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί μελέτη για τις επιπτώσεις της παρεμπίπτουσας αλίευσης στην υγεία συλληφθέντων ατόμων και θα υπολογιστεί το ποσοστό επιβίωσης τους μετά την απελευθέρωση για κάθε είδος ανά αλιευτικό εργαλείο με τη χρήση σήμανσης. Η εφαρμογή σήμανσης σε τουλάχιστον 5 είδη σαλαχιών και 2 είδη καρχαριών και οι επανασυλλήψεις τους από την αλιευτική κοινότητα θα βοηθήσουν σημαντικά και στη μελέτη της οικολογίας των ειδών στην περιοχή.

Βρες εδώ τι θα κάνεις αν εντοπίσεις ένα σαλάχι ή καρχαρία με σήμανση.

Βρες εδώ όλα τα άτομα που έχουν σημανθεί στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου.

Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου

Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού ιδρύθηκε στις 21 Μαρτίου 2008. Η ανακήρυξη της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο και ο καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών, ήταν το αποκορύφωμα μιας μακρόχρονης προσπάθειας για την προστασία της σε εθνικό επίπεδο. Η μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική αξία της περιοχής έχει αναγνωριστεί διεθνώς με την ένταξη της στους υγροτόπους Διεθνούς σημασίας της Συνθήκης Ραμσάρ (2/2/1971), με την οριοθέτηση 4 περιοχών του Δικτύου Natura 2000 , καθώς επίσης και από τις συμβάσεις της Βέρνης (19/9/1979), της Βόννης (23/6/1979) και της Βαρκελώνης (16/2/1976). Επίσης, όλη η θαλάσσια έκταση του Αμβρακικού Κόλπου έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000, με κωδικό GR2110001 ΕΖΔ (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης) – πΤΚΣ (Τόπους Κοινοτικής Σημασίας) σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του Εθνικού Καταλόγου Natura 2000 .

Ο Αμβρακικός Κόλπος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και μεγαλύτερους υγροτόπους της χώρας. Αποτελεί έναν ημίκλειστο κόλπο (400 χλμ2) που επικοινωνεί με το Ιόνιο πέλαγος μέσω μιας στενής και ρηχής λωρίδας θάλασσας. Οι υγρότοποι θεωρούνται σε παγκόσμια κλίμακα ως μέρη πολύ μεγάλης οικολογικής και οικονομικής αξίας με τεράστιο βιολογικό ενδιαφέρον. Ο Αμβρακικός Κόλπος αποτελεί ένα από τα πιο πολύπλοκα μωσαϊκά υγροτόπων στην Ελλάδα, με 20 μικρές και μεγάλες λιμνοθάλασσες. Σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στο Εθνικό Πάρκο εντοπίζονται 17 τύποι φυσικών ενδιαιτημάτων. Η ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου είναι γνωστή για την εξαιρετική της σημασία για την ορνιθοπανίδα (περισσότερα από 295 είδη πουλιών) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί κόμβο για το κύριο μεταναστευτικό μονοπάτι πολλών ειδών της ορνιθοπανίδας. Στην περιοχή υπάρχουν 6 παγκοσμίως απειλούμενα πτηνά. Στα νερά του Αμβρακικού κόλπου ζουν και αναπαράγονται τουλάχιστον 33 είδη ψαριών. Λόγω της μεγάλης παραγωγικότητας του κόλπου, στην περιοχή διαχειμάζει και η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, που αποτελεί απειλούμενο είδος. Επίσης, το πιο χαρακτηριστικό θαλάσσιο θηλαστικό της περιοχής είναι το ρινοδέλφινο, Tursiops truncatus, του οποίου περίπου 150 άτομα αριθμούνται στην περιοχή, τα οποία κατοικούν μόνιμα στον Αμβρακικό κόλπο και παρουσιάζουν μοναδική συμπεριφορά και οικολογία.

Όσον αφορά στα ελασμοβράγχια (καρχαρίες και σαλάχια), οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί είναι περιορισμένες, αλλά υποδηλώνουν την παρουσία απειλούμενων σαλαχιών στην περιοχή. Δεδομένα επιστήμης των πολιτών επίσης αναδεικνύουν ότι πρόκειται για μια εξίσου σημαντική περιοχή και για τα ελασμοβράγχια με δεκάδες καταγραφές κινδυνευόντων ειδών τα τελευταία 5 χρόνια.

Μάθε περισσότερα για το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου εδώ.


 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
Αίγιο: Η «Φόνισσα» στον Απόλλωνα από την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου

Αίγιο: Η «Φόνισσα» στον Απόλλωνα από την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου

Η εμπνευσμένη από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη ταινία «Φόνισσα», σε σκηνοθεσία της Εύας Νάθενα, θα ξεκινήσει να προβάλλεται ...
«Στο γραφείο καθηγητών» του Ιλκέρ Τσατάκ - Ο ιδεαλισμός σ' ένα αδιαπέραστο και σκληρό περιβάλλον

«Στο γραφείο καθηγητών» του Ιλκέρ Τσατάκ – Ο ιδεαλισμός σ’ ένα αδιαπέραστο και σκληρό περιβάλλον

"Στο γραφείο καθηγητών" ("Das lehrerzimmer" / "The teachers’ lounge") Σκηνοθεσία: Ιλκέρ Τσατάκ. Πρωταγωνιστούν: Λεόνι Μπένες, Λέοναρντ Στέτνις, Εύα Λέμπαου. Γερμανία, ...
Φένια Παπαδόδημα

“Marika’s dream” στο θέατρο Μικρό Γκλόρια

Η Φένια Παπαδόδημα συνεχίζει τις παραστάσεις του  "Marika’s dream" κάθε Παρασκευή στις 18:00 έως 29 Δεκεμβρίου 2023 στο  Θέατρο Μικρό ...
Athenian Material

Προβολή του Athenian Material στον «Μικρόκοσμο»

Προβολή του ντοκιμαντέρ Athenian Material της γαλλίδας δημιουργού Laure Vermeersch την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 στις 21:30 στον κινηματογράφο Μικρόκοσμο. Υπόθεση ...

Σχετικά με τον αρθρογράφο:

Έχει γράψει 13621 Άρθρα

Στο tetartopress.gr φιλοξενούνται καθημερινά απόψεις, σχόλια και θέματα για επιλεγμένες στιγμές της επικαιρότητας, με έμφαση στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στο βιβλίο, στη μουσική, στα ταξίδια και στην ιστορία. Το tetartopress.gr είναι μια διαδικτυακή εφημερίδα που σκοπό έχει να δώσει µια κριτική µατιά σε θέματα με πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον.

RELATED ARTICLES

Back to Top