Τέταρτο

910 Προβολές

Οι 5.500 του Ειδικού Προγράμματος του ΟΑΕΔ ζητούν την ανανέωση των συμβάσεών τουςTo «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς» του ΟΑΕΔ ξεκίνησε στις αρχές του 2019.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων, καθώς και την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες (brain drain), προς αναζήτηση εργασίας.

Καθώς το πρόγραμμα έχει 12μηνη διάρκεια και σύντομα φθάνει στο τέλος του, οι ωφελούμενοι αυτού στο Νομό Αχαΐας αιτούνται συλλογικά την ανανέωση του για τους εξής λόγους:

– Δεν αντιμετωπίστηκε η ανεργία, καθώς σύντομα θα είναι και πάλι άνεργοι,

– Η μάστιγα του brain drain πρέπει να αντιμετωπιστεί, γεγονός που αποτελεί προτεραιότητα για την Πολιτεία,

– Διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία λόγω των σπουδών τους και απέκτησαν την ειδική εμπειρία στις θέσεις που τοποθετήθηκαν προσφέροντας τα μέγιστα στους δημόσιους φορείς,

– Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εξαιτίας κυρίως των αυξημένων αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό στους δημόσιους φορείς.

Οι εργαζόμενοι του ειδικού αυτού προγράμματος του ΟΑΕΔ, υπηρετούν στο Νομό Αχαΐας σε υπηρεσίες όπως: ΕΦΚΑ, Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών, ΕΚΑΒ, Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών, Αποκεντρωμένη Διοίκηση/Τμήμα Διεύθυνση Υδάτων, ΟΑΕΔ, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 6η ΥΠΕ κ.α.

Οι εργαζόμενοι μέσω της «Συντονιστικής Ομάδα Αχαΐας των ωφελούμενων του Ειδικού Προγράμματος» ζητούν ανανέωση των συμβάσεών τους για τουλάχιστον ένα έτος, όπως άλλωστε συνέβη για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο αντίστοιχο ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ των 4000 στην Υγεία. Επισημαίνουν πως είναι αναγκαία η παραμονή τους στους δημόσιους φορείς με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Συντονιστικής Ομάδας:

Συνέλευση Ωφελούμενων του «Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς», Νομού Αχαΐας

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από αποσάθρωση του κοινωνικού ιστού, ανεργία και διαφυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης και της λαίλαπας των συνεχών μνημονίων. Η ελαστική εργασία έχει γίνει πλέον καθημερινότητα. Μόνη ελπίδα αποτελεί η σταθερή και μόνιμη εργασία για τους καταρτισμένους νέους επιστήμονες που θα προσδώσουν νέο εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα στο δημόσιο τομέα. Αναπόφευκτα, κρίνεται εξαιρετικά αναγκαίο να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να παραμείνουν οι νέοι επιστήμονες στην Ελλάδα.

Στις αρχές του 2019, ξεκίνησε η υλοποίηση της δημόσιας πρόσκλησης Νο 11/2018 «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς» με διττό στόχο:

Α) την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Β) την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού (brain drain) νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες, προς αναζήτηση εργασίας, το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.

Παρόλο που στις αρχές του 2020, το πρόγραμμα θα φθάσει στο τέλος του για την πλειοψηφία των ωφελούμενων- εργαζόμενων, ο διττός στόχος του προγράμματος στην ουσία δεν επιτεύχθηκε.

Συγκεκριμένα:

Δεν αντιμετωπίστηκε η ανεργία των νέων πτυχιούχων, καθώς σύντομα θα είναι και πάλι άνεργοι και δεν θα δικαιούνται οι πλειοψηφία αυτών τακτική επιδότηση ανεργίας

Η έξοδος προς άλλες χώρες του επιστημονικού δυναμικού (brain drain) νεαρής ηλικίας για την αναζήτηση εργασίας σύντομα θα είναι μονόδρομος με ζοφερές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.

Παράλληλα, η πραγματικότητα της υπάρχουσας καθημερινότητας στα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους δημόσιους φορείς είναι η εξής: τραγική υποστελέχωση και έλλειψη μονίμου προσωπικού. Πραγματική ανάσα στην καθημερινότητα της δουλειάς στους φορείς τοποθέτησης δώσαμε οι ωφελούμενοι- εργαζόμενοι της δημόσιας πρόσκλησης Νο 11/2018 με την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών. Έτσι οι ωφελούμενοι- εργαζόμενοι πέραν από τη κατάλληλη τεχνογνωσία που διαθέτουμε, αποκτήσαμε και ειδική εμπειρία στα Υπουργεία ή τους εποπτευόμενους δημόσιους φορείς στους οποίους τοποθετηθήκαμε.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 4504/12.10.2018 η μέγιστη δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 90.000.000 ευρώ που καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται στα έτη 2018- 2020. Το συνολικό αυτό ποσό δεν θα δαπανηθεί στη διάρκεια του προγράμματος (έτη 2019 – 2020) από το σύνολο των ωφελούμενων – εργαζομένων που τελικά τοποθετηθήκαμε στους φορείς (≈ 3.500), γεγονός που δηλώνει ρεαλιστικό το αίτημα ανανέωσης.

Ζητούμε ανανέωση των συμβάσεών μας για τουλάχιστον ένα έτος, όπως συνέβη για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο αντίστοιχο ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ των 4000 στην Υγεία. Κρίνουμε αναγκαία την παραμονή μας στους δημόσιους φορείς τοποθέτησης με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Για όλους τους παραπάνω λόγους συγκροτήσαμε την συνέλευση Εργαζομένων Αχαΐας του Ειδικού Προγράμματος των 5.500 πτυχιούχων ανέργων με σκοπό:

Ορισμό τακτικών συνελεύσεων που θα διαμορφώνουν, θα σχεδιάζουν και θα αξιολογούν την πορεία των διεκδικήσεων μας.

Την ενημέρωση και συσπείρωση όλων των συναδέλφων από όλους τους φορείς του Νομού Αχαΐας.

Το κάλεσμα σωματείων εργαζομένων, ομοσπονδιών, κοινωνικών φορέων, νομικών προσώπων του Δήμου και της Περιφέρειας για στήριξη στο δίκαιο αίτημα της ανανέωσης της σύμβασης.

Την αποστολή δελτίου τύπου στα ΜΜΕ ώστε να γίνει γνωστό το αίτημα της ανανέωσης.

Την επιδίωξη της σύνδεσης της συνέλευσης Αχαΐας με τις υπόλοιπες συνελεύσεις εργαζομένων του προγράμματος ανά φορέα/νομό/περιφέρεια, έτσι ώστε να υπάρχει η διασύνδεση σε επίπεδο συναντήσεων/δράσεων και η από κοινού κινητοποίηση των εργαζομένων του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα

Τον ορισμό πανελλαδικής συνάντησης των συνελεύσεων των εργαζομένων στις 9/11 στην Αθήνα και την συμμετοχή μας σε αυτή.

Με βάση τα παραπάνω διεκδικούμε :

Σταθερή εργασία για όλους με ίσα δικαιώματα μεταξύ των εργαζομένων. Όχι στην ανακύκλωση της ανεργίας με ειδικά και κοινωφελή προγράμματα.

Κάλυψη των αναγκών των δημόσιων οργανισμών τόσο σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όσο και στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού

Την ανανέωση του προγράμματος τουλάχιστον για 1 χρόνο, και για όσο καλύπτουμε τις οργανικές ανάγκες των υπηρεσιών.

Καλούμε όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους, τους πολίτες, τους συνδικαλιστικούς φορείς και τα σωματεία εργαζομένων να στηρίξουν την προσπάθειά μας. Καλούμε τους αιρετούς εκπροσώπους του Νομού και τις Περιφέρειας να τοποθετηθούν. Καλούμε τους αρμόδιους Υπουργούς και τον Πρωθυπουργό σε συνάντηση για να βρεθεί άμεσα λύση.

Συντονιστική Ομάδα Αχαΐας των ωφελούμενων του Ειδικού Προγράμματος 5.500 Πτυχιούχων 22-29 ετών – [email protected]


 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 
 
 
 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 

Σχετικά με τον αρθρογράφο:

Έχει γράψει 5534 Άρθρα

Στο tetartopress.gr φιλοξενούνται καθημερινά απόψεις, σχόλια και θέματα για επιλεγμένες στιγμές της επικαιρότητας, με έμφαση στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στο βιβλίο, στη μουσική, στα ταξίδια και στην ιστορία. Το tetartopress.gr είναι μια διαδικτυακή εφημερίδα που σκοπό έχει να δώσει µια κριτική µατιά σε θέματα με πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον.

RELATED ARTICLES

Back to Top