tetartopress

Οι ανεμογεννήτριες δεν έχουν θέση στα Άγραφα


Στις 27 Οκτωβρίου αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο η αρνητική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Αιολικών Σταθμών «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» και «Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι» εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2430002 «Όρη Άγραφα» του δικτύου NATURA 2000. Η γνωμοδότηση είναι  κοινή και για τα δύο έργα αφού αφορούν την ίδια περιοχή, με τους δύο Αιολικούς Σταθμούς να απέχουν μόλις 3,5 χιλιόμετρα μεταξύ τους.

Όπως μεταξύ άλλων, αναφέρεται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία:

Η εξέλιξη αυτή έχει εξαιρετική σημασία και αποτελεί σταθμό προς την κατεύθυνση της ορθής χωροθέτησης των Αιολικών Σταθμών με γνώμονα τον περιορισμό των επιπτώσεών τους στη βιοποικιλότητα και ιδιαίτερα στην ορνιθοπανίδα, μία αναγκαία συνθήκη που αποτελεί και κεντρική πολιτική στόχευση της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας.

Η γνωμοδότηση εντέλει καταλήγει στην εύλογη διαπίστωση πως δεν ικανοποιείται η βασική πρόβλεψη της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) που ορίζει πως ένα σχεδιαζόμενο έργο σε περιοχή NATURA μπορεί να εγκριθεί μόνον αν προκύπτει βεβαιότητα ότι αυτό δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητά της προστατευόμενης περιοχής.

Σημαντική είναι και η αναφορά της γνωμοδότησης στα Εθνικά Σχέδια Δράσης (ΕΣΔ) για τέσσερα είδη πανίδας [το εξαιρετικά απειλούμενο είδος Όρνιο (Gyps fulvus), η Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos), το Αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) και η πεταλούδα Parnassius apollo], καθώς τα επιστημονικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και επικαιροποίηθηκαν κατά την εκπόνηση των συγκεκριμένων ΕΣΔ συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέταση των ενδεχόμενων επιπτώσεων από τη Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσ. Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.


Λαμβάνοντας υπόψη πως η αρνητική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσ. Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ ακολούθησε τις επίσης αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, του Δασαρχείου Καρδίτσας και της Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, δεν τίθεται θέμα συζήτησης πως η επίσημη και οριστική απόρριψη των δύο ΜΠΕ από το ΥΠΕΝ αποτελεί πλέον τυπική διαδικασία και θέμα χρόνου. Παράλληλα αποτελεί πεποίθηση ότι η εξέλιξη αυτή θα αποτελέσει και πυξίδα για την αντιμετώπιση των επενδυτικών σχεδίων που βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης και σε άλλες κορυφές των Αγράφων, οι οποίες δεν υπολείπονται σε οικολογική αξία από την περιοχή Νιάλας – Καταραχιά (θέση εγκατάστασης των δύο εν λόγω Αιολικών Σταθμών).

Σε αυτό το σημείο επιβάλλεται να σημειωθεί πως αυτή η εξέλιξη αποτελεί κτήμα και του δυναμικού κινήματος για την προστασία των Αγράφων, που ξεκίνησε από την τοπική κοινωνία αλλά πλαισιώθηκε ταχύτατα από φυσιολάτρες και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους ανθρώπους από όλη την Ελλάδα. Ουσιαστικά αυτή η συνεργιστική δράση κοινωνίας – επιστημονικών φορέων είναι που υποχρεώνει τη Διοίκηση να αναγνωρίζει και να διορθώνει το λάθος της να εκδώσει με πρόχειρο και επιπόλαιο τρόπο Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τα δύο έργα το 2012.

Φυσικά, με μία απόφαση δεν λύνονται διά μαγείας όλα τα σοβαρά ζητήματα που έχουν συσσωρευτεί από τη μαζική αδειοδότηση Αιολικών Σταθμών σε κρίσιμες για τη βιοποικιλότητα περιοχές της χώρας. Μπορούμε ωστόσο να ελπίζουμε ότι θα είναι αυτές οι δύο πρόσφατες αποφάσεις (η συγκεκριμένη και η αντίστοιχη απόρριψη της ΜΠΕ για τις νησίδες του ΝΑ Αιγαίου) που θα δείξουν την κατεύθυνση που θα κινηθεί η πολυαναμενόμενη αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και όχι αδικαιολόγητες αποφάσεις που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ακεραιότητα των προστατευόμενων περιοχών, όπως η πρόσφατη έκδοση ΑΕΠΟ για Αιολικούς Σταθμούς 315 MW στην καρδιά του Βέρμιου.


 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

Σχετικά με τον αρθρογράφο:

Έχει γράψει 13105 Άρθρα

Στο tetartopress.gr φιλοξενούνται καθημερινά απόψεις, σχόλια και θέματα για επιλεγμένες στιγμές της επικαιρότητας, με έμφαση στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στο βιβλίο, στη μουσική, στα ταξίδια και στην ιστορία. Το tetartopress.gr είναι μια διαδικτυακή εφημερίδα που σκοπό έχει να δώσει µια κριτική µατιά σε θέματα με πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον.

RELATED ARTICLES

Back to Top