Τέταρτο

Το έργο Interreg MED BLUEfasma αρωγός στην κυκλική μετάβαση για τους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο


Το BLUEfasma ενισχύει την επιχειρηματικότητα στη Μεσόγειο στηρίζοντας την ανάπτυξη της μπλε Κυκλικής Οικονομίας στην αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια αποτελούν βασικούς τομείς της γαλάζιας οικονομίας που απασχολούν άμεσα τον πληθυσμό των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών. Ωστόσο, στη Μεσόγειο, η συστηματική εργασία για την Κυκλική Οικονομία σε αυτούς τους τομείς είναι ελλιπής και το επίπεδο καινοτομίας είναι χαμηλό συγκριτικά με το μέσο όρο της ΕΕ.

Απαντώντας σε αυτήν την πρόκληση, το έργο BLUEfasma ενσωματώνει και εφαρμόζει τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια σύμφωνα με το παράδειγμα της Βόρειας Ευρώπης, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο τις αντιλαμβάνονται ως τώρα οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ενημερώνει για τα οφέλη τους και διευκολύνει την μετάβαση προς την έξυπνη/ βιώσιμη ανάπτυξη, προστατεύοντας το περιβάλλον και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής. Για τον σκοπό αυτό υλοποιήθηκαν θεματικά ζωντανά εργαστήρια “BLUEfasma Living Labs” σε 9 χώρες της Μεσογείου προσελκύοντας περισσότερους από 350 ενδιαφερόμενους.

Επιπλέον, στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα BLUEfasma που φιλοξενεί εργαλεία, ειδικά σχεδιασμένα για τη διεύρυνση ικανοτήτων καινοτομίας και ενίσχυση διακρατικής συνεργασίας. Η πλατφόρμα καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες, αντιλήψεις και προσδοκίες των χρηστών που σχετίζονται ή ενδιαφέρονται για τους τομείς της αλιείας/υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων επιχειρήσεων, Μικρών- Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων, ακαδημαϊκής/ ερευνητικής κοινότητας, δημόσιων αρχών και φορέων χάραξης πολιτικής της ΕΕ καθώς και των πολιτών προκειμένου να προωθηθεί η εφαρμογή κυκλικών πρακτικών.

Τα αποτελέσματα κεφαλοποίησης του έργου περιλαμβάνουν την έκδοση Λευκής Βίβλου όπου εντοπίζονται τα υφιστάμενα εμπόδια και οι «μοχλοί» για την Κυκλική Οικονομία στη βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία και η δημιουργία συστάσεων πολιτικής. Οι συστάσεις πολιτικής στοχεύουν στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης και της εφαρμογής των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας μέσω σχετικών ρυθμίσεων και στη διάθεση κεφαλαίων για την ενθάρρυνση κυκλικών επιχειρηματικών επενδύσεων στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Το έργο BLUEfasma συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020 και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 και λήγει τον Ιούνιο του 2022. Στη σύμπραξη συμμετέχουν 14 οργανισμοί από 9 χώρες: Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Κροατία, Πορτογαλία, Μαυροβούνιο και Μάλτα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου ακολουθώντας τον σύνδεσμο εδώ.

 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

Σχετικά με τον αρθρογράφο:

Έχει γράψει 10169 Άρθρα

Στο tetartopress.gr φιλοξενούνται καθημερινά απόψεις, σχόλια και θέματα για επιλεγμένες στιγμές της επικαιρότητας, με έμφαση στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στο βιβλίο, στη μουσική, στα ταξίδια και στην ιστορία. Το tetartopress.gr είναι μια διαδικτυακή εφημερίδα που σκοπό έχει να δώσει µια κριτική µατιά σε θέματα με πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον.

 

Back to Top